Proiect SMIS 160727

Proiectul cu titlul "Urmărirea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru S.C. MOB SERV IMPEX S.R.L", cod SMIS 160727, cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM - POIM în calitate de Autoritate de Management.


Obiective
Principalul obiectiv urmărit de prezentul plan de investiții este creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curăță la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intenstății energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice.
Obiectivele proiectului sunt în strânsă legatură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructura Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritara 11 - Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 - Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică și reducerea consumului.
Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de 310000 kW/h, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Asigurarea unui procent de 100% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 (an de referință) din surse regenerabile de energie, cu ajutorul sistemului de panouri fotovoltaice care se achiziționează prin prezentul plan de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ca urmare a implementării proiectului de investiții cu 100% în comparație cu anul de referință (2021), la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 310000 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
100% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 100% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.


Rezultate

Sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 310000 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

100% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Rezultat de emisii de gaze cu efect de sera diminuat cu 100% faþa de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.


Activități finanțate
Instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice pe acoperișul locației de implementare cu putere instalată de 310000 kW, precum și activități obligatorii de informare și publicitate și audit.


Împrumuturi
Nu este cazul